fbpx

Administratorem danych osobowych w rozumieniu „RODO” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) Gości Ośrodka Domki Letniskowe Kordelas jest firma ALLINCLUSIVE Michał Kordowski ul. Św. Ducha 5/9, 70-205 Szczecin, NIP 851-224-26-67.
Celem dla których Ośrodek Domki Letniskowe Kordelas przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:
1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek w związku z poniesioną przez Ośrodek szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Ośrodka;
2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych;
3. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości Ośrodka;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Ośrodek jest umowa o świadczenie usług noclegowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości Ośrodka jest usprawiedliwiony cel administratora. Ośrodek przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. Firmą księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;
2. Firmą (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i
zastępstwa procesowego.
Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka. Ponadto, Ośrodek udostępnia adres e-mail, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Ośrodek nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG.
Każde przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych będzie poprzedzone procedurą uzyskania zgody osoby zainteresowanej zgodnie z art. 6 RODO.
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi zawarcie umowy o usługi noclegowe.

REZERWACJA INTERNETOWA
Szanowny kliencie, aby dokonać rezerwacji w naszym systemie musisz spełnić odpowiednie kryteria wyboru, których właściwości znajdują się poniżej. Z góry dziękujemy za dokonywanie rezerwacji za pomocą systemu rezerwacji - Zespół Domków Letniskowych Kordelas. Kryteria wyboru: 1) obowiązują turnusy 6,7 i 8-dniowe zaczynające i kończące się w weekend (sob/niedz) 2) pobyty krótsze niż 4 doby są możliwe TYLKO po telefonicznym ustaleniu z obsługą ośrodka pod nr 604 711 114 3) podana cena dotyczy pobytu w domku maksymalnie 5-ciu osób ( wliczając dzieci ). Za 6 osobę obowiązuje dopłata 20pln 4) akceptujemy pieski za dopłatą 20pln/doba, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą ośrodka, pobieraną w dniu zameldowania
REZERWACJA INTERNETOWA
Szanowny kliencie, aby dokonać rezerwacji w naszym systemie musisz spełnić odpowiednie kryteria wyboru, których właściwości znajdują się poniżej. Z góry dziękujemy za dokonywanie rezerwacji za pomocą systemu rezerwacji - Zespół Domków Letniskowych Kordelas. Kryteria wyboru: 1) obowiązują turnusy 6,7 i 8-dniowe zaczynające i kończące się w weekend ( sob/niedz. ); 2) pobyty krótsze niż 4 doby są możliwe TYLKO po telefonicznym ustaleniu - prosimy o kontakt z obsługą ośrodka pod nr 604 711 114; 3) podana cena dotyczy pobytu w domku maksymalnie 5-ciu osób ( wliczając dzieci ). Za 6 osobę obowiązuje dopłata 20pln; 4) akceptujemy pieski za dopłatą 20pln/doba, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą ośrodka, pobieraną w dniu zameldowania;